vida design
Bedankt voor jouw deelname!

wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ADVENTSKALENDER VIDA DESIGN 

 

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vida design, de Munt 2 en 7, 8800 Roeselare, en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 
   
 2. De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
   
 3. De wedstrijd loopt van 01/12/2023 tot en met 25/12/2023.
   
 4. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers vóór 23u59 de vraag van die dag te beantwoorden.
   
 5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon, per adres en per dag aanvaard. Een persoon kan maar één keer winnen.
   
 6. De winnaar zal telkens de volgende dag willekeurig gekozen worden uit de mensen die het juiste antwoord gaven op de vraag.
   
 7. Vida design zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaar via mail. De prijs moet afgehaald worden en wordt niet opgestuurd, tenzij anders afgesproken. 
   
 8. De prijs is telkens een fysiek product uit de designcollectie. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
   
 9. Het personeel van vida design mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. 
   
 10. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Europese regelgeving omtrent GDPR (in voege vanaf 25 mei 2018) behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij zullen enkel gebruikt worden voor het goede verloop van deze wedstrijd.
   
 11. Vida design behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. 
   
 12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt vida design zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
   
 13. Vida design is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.
   
 14. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de wedstrijd. 
   
 15. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Kortrijk zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.